Om ENO


Siden august 2010 har ENO laget innhold med fokus på musikk-kritikk, intervjuer, essays, musikkhistorie, tips, analyser og frie tekster om musikk. ENO har gitt ut 18 utgaver av musikktidskriftet, drevet enomagasin.no, og i tillegg utviklet webseriene Klang, Hvorfor det? og Neste generasjon i samarbeid med NRK P3. 
Da vi lanserte magasinet, sa vi dette til Ballade og følgende til Dagsavisen.
I 2011 fikk ENO prisen for Årets komet av Norsk tidsskriftsforening, og i 2014 ble ENO kåret til «Årets tidsskrift». 
Etter 18 utgaver la vi ned ENO magasin i 2014, men allerede i 2015 gjenoppstod tidsskriftet med bokprosjektet Musikkårboken ENO – en årlig utgivelse i hardback som tar for seg hele det populærmusikalske feltet.